6 Şubat Depreminin yarattığı acil ihtiyaçlar ve oluşan zorlu koşullar, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ’nu bir araya getirerek bu önemli projenin ortaya çıkmasına neden oldu. Depremin etkilediği bölgelerdeki vatandaşların yaşadığı zorlukları göz önünde bulunduran bu iş birliği, engellilere yönelik  medikal malzemelere ve ortez protezlere olan ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. 

Projemizin ortaya çıkışındaki temel neden, depremin sebep olduğu acil durumlar ve sonrasındaki süreçte yaşanan insanî dramdır. Bu projenin başlatılmasındaki ana amaç, depremin etkilediği bölgelerdeki insanların yaşam kalitesini artırmak, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve engelli bireylerin hayatlarını daha iyi hale getirebilmek adına somut bir katkı sağlamaktır. 

Projemiz, toplumun dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi, uzun vadeli etkiler bırakmayı ve depremin etkilediği bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza umut olmayı amaçlamaktadır. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu, bu zorlu süreçte birlikte çalışarak, toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için bu anlamlı projeyi hayata geçirmeye karar vermiştir. 

Projemizin ortaya çıkış nedeni, insanların karşılaştığı zorluklara karşı duyarlılık göstermek ve bu zorlukların üstesinden gelmek adına bir çözüm sunmaktır. Türkiye’deki toplumun bir parçası olarak, bu projenin toplumsal sorumluluğun bir yansıması olduğuna inanıyor ve depremin etkilediği bölgelerde yaşayan her bir engelliye destek olmayı amaçlıyoruz.